Protocol

Protocol Verantwoord Zwemmen

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers van zwembaden, is door de zwembranche het “Protocol Verantwoord Zwemmen” opgesteld, waarmee binnen- en buitenzwembaden veilig open kunnen. Alle zwembaden moeten zich houden aan de regels en maatregelen in dit protocol. Naleving van de regels is voor iedereen (zwemmers, medewerkers en bezoekers) noodzakelijk!

Per 1 juli zijn de corona regels aanzienlijk versoepeld. Ook het “Protocol Verantwoord Zwemmen” is grondig herzien. In het begin zaten we in ‘een gesloten situatie waar enkele mogelijkheden toegestaan waren’, nu komen we (gelukkig) in een ‘open situatie met een aantal beperkingen’. Het huidige “Protocol Verantwoord Zwemmen” is hier te lezen: Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie2.0-1juli2020

Inmiddels is er ook al weer een versie 2.1. met een paar kleine wijzigingen (meest verduidelijkingen) ten opzichte van de versie 2.0.

Protocol Zwemmen in Coronatijd Bosbad Zwinderen

Als zwembad hebben we een eigen protocol opgesteld met een verdere invulling van de maatregelen. Wij vragen iedereen de maatregelen in het protocol na te leven.

Ons eigen protocol is eind mei opgesteld en is gebaseerd op het destijds geldende “Protocol Verantwoord Zwemmen” (versie 1.3 van 15-05-2020). Het “Protocol Zwemmen in Coronatijd Bosbad Zwinderen” is hier opgenomen: Protocol Bosbad Zwinderen_31mei2020

Inmiddels hebben ook wij onze regels bijgesteld en afgestemd op het nieuwe “Protocol Verantwoord Zwemmen” (versie 2.0 van 1 juli 2020).

De belangrijkste regels, die op dit moment gelden in ons Bosbad, zijn de volgende:

  • Houd je aan de algemene richtlijnen van het RIVM. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38ºC) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen).
  • Volwassenen dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel binnen het water als erbuiten.
  • Je hoeft niet meer thuis de badkleding onder de gewone kleding aan te doen. Er kan voor en na het zwemmen gebruik worden gemaakt van de kleedhokjes. De kleding kan in het kleedgedeelte neergelegd dan wel neergehangen worden.
  • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet. De toiletvoorzieningen in het zwembad zijn vrij toegankelijk.
  • Bij de entree van het zwembad staat desinfectiemiddel. Desinfecteer bij aankomst (en vertrek) de handen. Ook op andere strategische plekken op het terrein is desinfectiemiddel beschikbaar.
  • De doucheruimte is open. Douches mogen gebruikt worden mits de afstandsregels blijven gehandhaafd.