Vrienden van het Bosbad

Stichting Vrienden van het Bosbad.

Stichting Vrienden Bosbad Zwinderen bestaat al vele jaren.
Hieronder vallen de sponsoren en de particulieren die het zwembad
financieel ondersteunen.
De gelden die de stichting ontvangt blijven buiten de exploitatiekosten van het zwembad.
Door de jaren heen zijn er al veel investeringen gedaan.
Alles is begonnen met de aanschaf van het grote springkussen.
Dit jaar heeft de Vrienden een prachtig rubberen speelplein voor de jongste bezoekers geplaatst.

Vrienden van het Bosbad
Vrienden van het Bosbad

Wilt u ook Vriend worden van het Bosbad, maak dan uw bijdrage (minimaal 5 Euro) over naar:
bankrek nr:NL 89RABO0349653577 t.n.v Stichting Vrienden Bosbad Zwinderen.

Meer informatie over de Vrienden van Bosbad kunt u krijgen bij:
Grietje Lanting-Ruinemans (chef badmeester) Bosbad Zwinderen.