Vrienden van het Bosbad

Stichting Vrienden van het Bosbad

Stichting Vrienden Bosbad Zwinderen bestaat al vele jaren. Hieronder vallen de sponsoren en de particulieren die het zwembad financieel ondersteunen.
De gelden die de stichting ontvangt blijven buiten de exploitatiekosten van het zwembad.
Door de jaren heen zijn er al veel investeringen gedaan.
Alles is begonnen met de aanschaf van het grote springkussen.

Vrienden van het Bosbad

Wilt u ook Vriend worden van Bosbad Zwinderen, maak dan uw bijdrage (minimaal € 5,-) over naar:
IBAN nr: NL89RABO0349653577 t.n.v Stichting Vrienden Bosbad Zwinderen.

Meer informatie over de Vrienden van het Bosbad kunt u krijgen bij:
Grietje Lanting-Ruinemans (hoofd badpersoneel).